4 december 2022

Veel vakmensen nodig voor duurzamer energiesysteem

Nieuws foto

Nederland staat de komende jaren voor de grote opgave om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. In het Klimaatakkoord van juni 2019 staat dat de uitstoot in 2030 gehalveerd moet zijn ten opzichte van 1990. Het recente coalitieakkoord heeft nog hogere ambities.

Klimaatambities kabinet

Het energiesysteem is een van de vijf sectoren waarover afspraken zijn gemaakt in het Klimaatakkoord. In dit akkoord staat dat in de EU opgewekte energie duurzaam moet zijn. Daarnaast moet er altijd genoeg stroom zijn door energie op te slaan in batterijen, om te zetten in waterstof of gebruik te maken van slimme laadpalen en gebouwen. Voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet is een andere belangrijke klimaatambitie.

Werkzaamheden

UWV heeft, samen met de SER en SBB, in beeld gebracht welke werkzaamheden nodig zijn om die ambities waar te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aansluiten van zonnepanelen op huizen en gebouwen en het plaatsen van windmolens op land en zee. En bijvoorbeeld het installeren van laadpalen en de inzet ervan op slimme gebouwen. Om omscholing naar die beroepen toegankelijker te maken ontwikkelde SBB dit najaar het mbo-certificaat Componenten aansluiten voor duurzame energietechniek.

Personeelstekorten

Op dit moment hebben veel werkgevers in Nederland moeite om personeel te vinden. Voor een duurzamer energiesysteem is er behoefte aan personeel uit 57 verschillende beroepen. Volgens de Spanningsindicator van UWV is er in heel Nederland, sinds het derde kwartaal van 2017, sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt voor al deze beroepen. Er is namelijk ook los van het klimaat, veel vraag naar deze vakmensen. Inmiddels staan er in het tweede kwartaal van 2022 ruim 48.000 vacatures open voor deze beroepen. Welk deel daarvan uitsluitend betrokken is bij klimaatwerkzaamheden is niet duidelijk.

Om- of bijscholing naar ‘klimaatbaan’

De komende jaren is nog veel werk te verzetten om de energietransitie mogelijk te maken. Mensen die zich willen laten omscholen in deze richting hebben een goede kans op werk. UWV, SBB, werkgevers en opleidingsinstituten werken verspreid over het land samen aan gerichte opleidingstrajecten voor zijinstromers. Die projecten starten als er een veelvoorkomende vraag van werkgevers is. Soms is het zonder diploma’s mogelijk om in te stromen: via een zijinstroomproject, bijvoorbeeld met een mbo-certificaat of praktijkverklaring.

Bekijk de publicatie op de website van het UWV.