Leerbaan en geld verdienen

Een groot voordeel van een bbl-opleiding, mbo-certificaat of praktijkverklaring is dat je werken en leren combineert. Je krijgt dus salaris. De hoogte van je salaris hangt af van de opleiding die je volgt, het leerbedrijf waar je werkt en je leeftijd. Een ander voordeel van een leerbaan is dat je werkt bij een leerbedrijf dat door SBB is erkend om mbo-studenten te begeleiden. Deze leerbedrijven hebben vaak veel ervaring in het begeleiden en opleiden van mensen. Samen met SBB werken zij aan een kwalitatief goede opleiding in de praktijk. 

Salaris

Veel bedrijven bieden een marktconform salaris. Je hebt in ieder geval recht op het minimumloon. Meestal werk je met een bbl-opleiding vier dagen per week bij het leerbedrijf. Volg je een opleiding om een mbo-certificaat te behalen of een praktijkverklaring dan spreek je het aantal dagen dat je werkt af met het leerbedrijf. Je krijgt salaris voor het aantal dagen dat je werkt. Bespreek de hoogte van je salaris met je leerbedrijf waar je gaat werken. Lees meer over het minimumloon van leer-werktrajecten op de website van Rijksoverheid.

Vakantiedagen en vakantiegeld

Tijdens de bbl-opleiding bouw je vakantiedagen op. Dat zijn dagen waarop je niet werkt, maar waar je wel voor betaalt krijgt. Daarnaast ontvang je vakantiegeld. Dat is 8% van het jaarsalaris.

Reiskosten

Vaak vergoedt het leerbedrijf de gemaakte reiskosten. Maak hier vooraf duidelijke afspraken over met het leerbedrijf.

Opleidings- en studiekosten

Voor een bbl-opleiding betaal je opleidingskosten. De hoogte hiervan verschilt per opleidingsniveau. De bedragen zijn wettelijk vastgesteld. Soms zijn werkgevers bereid om (een deel van) de opleidingskosten te betalen.  Lees meer over cursusgeld op de website van Rijksoverheid
Naast opleidingskosten zijn er studiekosten, bijvoorbeeld voor leermiddelen. Per opleiding verschillen deze kosten. Informeer bij de school met welke studiekosten je rekening moet houden. Met een leerbaan heb je geen recht op studiefinanciering.

Extra vergoedingen

In bijzondere situaties kun je extra salaris ontvangen. Bijvoorbeeld als je:

  • op onregelmatige uren werkt
  • in het weekend of op feestdagen werkt
  • veel overuren maakt
  • lang onderweg bent

Subsidie voor bedrijven

Bedrijven die een bbl'er opleiden, kunnen gebruik maken van de subsidie Praktijkleren. De subsidie draagt bij aan de kosten die het bedrijf maakt voor de begeleiding van een bbl-student. Het bedrijf vraagt de subsidie na afloop van een studiejaar aan. Het maximum subsidiebedrag bedraagt max. € 2.700 per bbl-leerbaan per studiejaar. Het bedrijf  krijgt beter opgeleid personeel en de bbl-student is beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

Bedrijven die mensen begeleiden bij een kortlopende bij- of omscholingstraject kunnen de subsidie Praktijkleren in de derde leerweg aanvragen. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming in de derde leerweg. Alleen kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden komt in aanmerking voor deze subsidie. Van 2021 tot en met 2023 stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) subsidie beschikbaar. Er zijn 5 aanvraagrondes.

Soms zijn er ook aparte subsidies. Kijk op de SBB website wat de financiele mogelijkheden zijn voor jouw opleidingsvorm.

Tenslotte biedt ook het UWV verschillende voordelen en regelingen wanneer het bedrijf een werknemer met een uitkering of een afstand tot de arbeidsmarkt aanneemt. Denk hierbij aan een subsidie bij een proefplaatsing, loonkostensubsidie of een mobiliteitsbonus.