Techniek College Rotterdam

Om jou een toonaangevende technische of technologische opleiding te bieden, bundelen Albeda en Zadkine de krachten. Samen met het bedrijfsleven stemmen we onze opleidingen nog beter af op de wensen van en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Op die manier heb jij een grotere kans op een succesvolle carrière in de technische sector. Techniek College Rotterdam is toekomstgericht, we investeren in tijd en middelen. Bovenal in motivatie, energie en zijn een kloppend hart voor technisch onderwijs. Daarnaast staan we voor kwalitatief hoogwaardig en aansprekend onderwijs. Met een state-of-the-art onderwijsfaciliteiten en locaties waar de werelden van techniek prominent aanwezig zijn. Natuurlijk blijven we leren en groeien, op de school is een permanente ontwikkeling gaande met de samenleving als bron. Techniek College Rotterdam spreekt duidelijke taal, geeft structuur en energie. We willen een inspirator zijn voor studenten, collega's en bedrijfsleven. We geloven in samenwerken, in co-creatie. Intensief samenwerken met bedrijfsleven en onderwijsorganisaties. We leren onze studenten dat zij de werknemers van de toekomst zijn, met de juiste moraal en arbeidsethiek.