26 januari 2022

Experience kinderopvang groot succes

Nieuws foto

WSP Rijnmond (WSPR) speelt in op personeelstekorten in de kinderopvang. Er is veel vraag naar pedagogisch medewerkers en medewerkers buitenschoolse opvang. In samenwerking met Albeda College, the Netherlands, Zadkine en Leerwerkloket Rijnmond werd vorige week de eerste online Experience Kinderopvang georganiseerd. Met als doel om kandidaten uit het werkzoekendenbestand van UWV en gemeenten in Rijnmond een goede indruk te geven van een baan in de kinderopvang. De opkomst was groot: 47 werkzoekenden die zich willen laten omscholen maakten vandaag kennis met de zes deelnemende werkgevers. Na een algemene presentatie gaven de werkgevers een pitch in aparte break-out rooms en vonden er speedmeets in kleine groepen plaats. Wij hopen dat de Experience veel succesvolle matches heeft opgeleverd!

Lees het hele bericht op Linkedin.
https://www.linkedin.com/posts/werkgeversservicepunt-rijnmond-wspr-_iedereendoetmee-activity-6889237920415404032-1dYi/